Home O společnosti

Společnost AVISTA OIL s.r.o.

Je největším sběratelem a zpracovatelem odpadních minerálních olejů v České republice. Od roku 2013 je součástí německé skupiny AVISTA OIL. Do září roku 2017 ji zákazníci znali pod jménem REKLA spol. s r.o..

AVISTA OIL působí po celé republice. Díky pobočkám v Pardubicích, Olomouci a v Českých Budějovicích a rozsáhlému vozovému parku může nabídnou svým zákazníkům kvalitní a rychlé služby. Po implementaci nejnovějšího softwaru pro odbavení zásilek a vlastního CRM systému má zákazník dokonalý přehled o svých objednávkách a plánovaných svozech.Rohstoff Produkt 2017 PR

 

AVISTA OIL není jenom specialistou na sběr a přepracování odpadních minerálních olejů. Svým zákazníkům nabízí širokou paletu dalších služeb především z oblasti likvidace nebezpečných odpadů. Ať to jsou použité olejové či vzduchové filtry, brzdové a chladící kapaliny, sorbenty nebo také obaly znečištěné ropnými látkami. AVISTA OIL zajistí likvidaci emulzí a zaolejovaných vod. Zákazník se na nás může obrátit se žádostí o přepravu nebezpečných odpadů (ADR/RID) a to od malého množství až po přepravu cisternovými vozy či vagóny.