Zprávy

Nové příjmové nádrže v provozovně Olomouc

V naší provozovně v Olomouci jsme úspěšně dokončili výstavbu dvou nových příjmových nádrží včetně ochranné jímky. Tato investice nám umožní kvalitnější a rychlejší odbavení našich velkých zákazníků, kteří nám dodávají odpadní oleje přímo do naší provozovny v Olomouci.

Jako třešničku na dortu jsme si nechali od reklamní agentury obrandovat zeď ochranné jímky. Jedná se o 3D vyobrazení našeho loga včetně sloganu. Výsledek můžete zhodnotit na fotografiích. Líbí se Vám? Nám moc!

 

AVISTA OIL S.R.O.
Semtín 111
Pardubice 533 53
info@avista-oil.cz

Kontakty

t3://page?uid=103

OBJEDNÁVKA SVOZU

t3://page?uid=104

POPTÁVKA LIKVIDACE ODPADŮ

Straší vás zkratky IČZ a IČP?

Často se setkáváme u našich zákazníků s údivem, když po nich požadujeme sdělit IČP nebo IČZ. Zde máte vysvětlení:

Účelem používání IČP je jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

  • Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) slouží k identifikaci provozovny subjektu.
  • IČP přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (www.rzp.cz),
  • Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP“.
  •  IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

Podrobné informace lze nalézt na webové stránce MŽP, kde bylo zveřejněno sdělení a metodický návod k identifikačním číslům provozoven. http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni