Vítejte ve
Avista OIL

Zprávy

Nový ceník likvidace odpadů platný od 1.7.2021

Vážení obchodní přátelé,

již několik let se snažíme naše ceny za likvidaci nebezpečných odpadů držet a nezvyšovat je. Teď jsme nuceni vzhledem k situaci na trhu a také vzhledem k dopadům účinnosti nového zákonu o odpadech u některých položek cenu navýšit. Ke každé položce jsme přistupovali separátně a nejedná se tudíž o žádné paušální navýšení cen za likvidaci odpadů. A pokud se podíváte podrobně na jednotlivé kódy odpadů a jejich nové ceny, zjistíte, že se jedná o zvýšení zhruba 10 % oproti cenám předchozím.

                Nový ceník začne platit od 1. července 2021. Objednávky, které přijmeme do 30.6.2021 budou kalkulovány ještě za staré ceny.

                Pokud Vám nový ceník nepřišel přímo od nás v e-mailové zprávě, můžete se obrátit na svého obchodního zástupce, který Vám ho ochotně poskytne. Kontakt najdete zde.

                Děkuji za Vaše pochopení a těším se na další spolupráci!

 

Mgr. Pavel VLČEK - jednatel společnosti

 

 

 

Nové příjmové nádrže v provozovně Olomouc

V naší provozovně v Olomouci jsme úspěšně dokončili výstavbu dvou nových příjmových nádrží včetně ochranné jímky. Tato investice nám umožní kvalitnější a rychlejší odbavení našich velkých zákazníků, kteří nám dodávají odpadní oleje přímo do naší provozovny v Olomouci.

Jako třešničku na dortu jsme si nechali od reklamní agentury obrandovat zeď ochranné jímky. Jedná se o 3D vyobrazení našeho loga včetně sloganu. Výsledek můžete zhodnotit na fotografiích. Líbí se Vám? Nám moc!

Straší vás zkratky IČZ a IČP?

Často se setkáváme u našich zákazníků s údivem, když po nich požadujeme sdělit IČP nebo IČZ. Zde máte vysvětlení:

Účelem používání IČP je jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

  • Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) slouží k identifikaci provozovny subjektu.
  • IČP přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (www.rzp.cz),
  • Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP“.
  •  IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

Podrobné informace lze nalézt na webové stránce MŽP, kde bylo zveřejněno sdělení a metodický návod k identifikačním číslům provozoven. http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Sídlo společnosti
AVISTA OIL s.r.o.

Semtín 111
Pardubice 533 33
info@avista-oil.cz

Kontakt