Vítejte ve
Avista OIL

Zprávy

Straší vás zkratky IČZ a IČP?

Často se setkáváme u našich zákazníků s údivem, když po nich požadujeme sdělit IČP nebo IČZ. Zde máte vysvětlení:

Účelem používání IČP je jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

  • Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) slouží k identifikaci provozovny subjektu.
  • IČP přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (www.rzp.cz),
  • Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP“.
  •  IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

Podrobné informace lze nalézt na webové stránce MŽP, kde bylo zveřejněno sdělení a metodický návod k identifikačním číslům provozoven. http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Sídlo společnosti
AVISTA OIL s.r.o.

Semtín 111
Pardubice 533 33
info@avista-oil.cz

Kontakt


Text