ONLINE OBJEDNÁVKA SVOZU ODPADŮ

Zde můžete online objednat svoz Vašeho odpadu. Termín svozu, který uvedete je pouze informativní. Definitivní termín svozu Vám potvrdíme SMS zprávou na Vámi uvedené mobilní číslo telefonu. V případě jakýchkoliv nejasností volejte na číslo 724 115 057. Cena likvidace odpadů je stanovena dle platného ceníku společnosti AVISTA OIL s.r.o.. Ceník si můžete vyžádat u našich obchodník zástupců, viz. Kontakty. V případě, že se v jedné nakládce bude nacházet méně jak 1000 litrů odpadního oleje, popřípadě žádný odpadní olej, bude Vám účtováno přepravné v paušální výši 1.200,- Kč bez DPH.

Avista Oil - Order

Personal Data
Contact Data
Local Contact Data
Order Data 1
Order Data 2
Order Data 3
Order Data 4
Order Data 5
Send Data