KONCEPCE AVIeCO2 JE PROKAZATELNĚ UDRŽITELNÁ

S každou kapkou použitého oleje, která je přidána do našeho procesu AVIeCO2, začíná jedinečný cyklus. Díky tomuto konceptu můžeme nejen dlouhodobě chránit přírodní zdroje, ale také zajistit, aby si budoucí generace mohly užít lepší klima na naší planetě. Jejich zahrnutím do našeho procesu AVIeCO2 uzavíráme cykly udržitelným způsobem. Každý může být jeho součástí a významně přispět k výkonu udržitelnosti.

NÁŠ PŘÍSPĚVEK K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI V ČÍSLECH

0 tun

POUŽITÉHO OLEJE

…dodaného od roku 2013 k regeneraci do re-rafinerie

0 tun

ROPY

…bylo od roku 2013 spotřebováno méně díky re-rafinaci použitého oleje

0 tun

ÚSPORY CO2

…díky množství dodaného použitého oleje do re-rafinerie AVISTA OIL v Dollbergenu.*

*[Technologie ESR v lokalitě Dollbergen (Německo)]